KMO & Enterprises

Bij ondernemingen zal de schaal waarop het onderzoek gevoerd wordt meestal van een andere grootteorde zijn dan een particuliere opdracht. Daarom wordt er vaak een kaderovereenkomst afgesloten op basis van een vastgesteld budget.

Voor externe modulaire opdrachten kan dit budget opgedeeld worden in opdrachtmodules, waar telkens een aantal uren in geïnvesteerd worden. De resterende uren van het budget kunnen via een simpele aanvraag ingekeken worden.

Voor in-house consultancyopdrachten wordt er een vast budget (dag-, week- of maandovereenkomst) opgesteld in samenspraak met de klant.

Voor ondernemingen die regelmatig een beroep doen op onze diensten, worden er tailormade pakketten opgesteld die on-call beschikbaar zijn. Deze partnerschappen worden volledig op maat van uw wensen uitgetekend en de missies kunnen zeer flexibel en op zeer korte termijn ingepland worden.

Indien nodig kan Incognitas de rol van projectmanager opnemen, wanneer u grootschalige, multidisciplinaire projecten wenst op te starten. Dankzij ons brede netwerk en eigen expertise kunnen wij grote projecten aansturen en u op gezette tijden een volledige briefing bezorgen.